Ako pomôcť?

Vážení priatelia,  pomôcť nám môžete:

 • doporučením našich služieb tým,ktorí to potrebujú
 • modlitbou
 • vecným darom v podobe kompenzačných a zdravotných pomôcok
 • sponzorstvom
 • peňažným darom na naše číslo účtu: SK69 0200 0000 0037 0512 5456  

Všetkým empatickým a láskavým ľuďom zapáleným pre spoločnú vec vopred veľmi pekne ĎAKUJEME!

PODPORILI NÁS

 

Rok 2023

Veľmi pekne ďakujeme za podporu Ministerstvu zdravotnáctva Slovenskej Republiky.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o..

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám a ľuďom:

 • p. Bernhauzerovej
 • Volečkovej
 • Vašečkovej
 • p. Macháčkovej /rod. Košíková/
 • Osvaldovej
 • Jurkovej
 • Jozefkovej
 • Chrenkovej
 • p. Čarskej
 • p. Vajayovej
 • p. Štepanovskému
 • Sokolovej
 • p. Zuzke Valkovičovej
 • Kapičákovej
 • Špačkovej
 • Vlkovej + súrodencom, spolužiakom a známym /, rod. Bystrickej, rod. Vrbňákovej, rod. Vachovej, p. Pocsikovej, p. Kriškovej, p. Pechovej, p. Chodúrovej, p. Rídzikovej, p. Sulkovej, p. Michalcovej.../

Rok 2022

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o..

Úprimne ďakujeme za podporu zákazníkom pražiarne Koloniál Coffee na Kráľovskej ulici v Skalici.
Vďaka zorganizovanej aukcii a dobrovoľným príspevkom ich návštevníkov bolo vyzbieraných 567€ na nákup nových pomôcok pre našich pacientov.

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám:

 • Balážovej
 • Jankovičovej
 • Pikartovej
 • Bernhauserovej
 • Šeniglovej
 • Košíkovej
 • Vostálovej
 • Vašečkovej
 • Volečkovej
 • Gajdovej
 • Mrázovej

Rok 2021

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o..

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám:

 • Cupákovej
 • Kudláčovej
 • Volečkovej

Okrem rodín našich pacientov srdečne ďakujeme aj pani Emílii Šedivej, rádovej sestričke z Trenčianskeho kraja, taktiež pánovi JUDr. Ľubomírovi Hnátovi, Ing. Petrovi Fabiankovi, pani Márii Tokošovej, pánovi Štefanovi Skálovi a pani Bernhauserovej.

Rok 2020

Úprimne ďakujeme za podporu zákazníkom pražiarne Koloniál Coffee na Kráľovskej ulici v Skalici.
Vďaka ich štedrosti a dobrému srdcu môžeme našim pacientom zaobstarať zdravotnícke pomôcky v hodnote 600 eur.

Dar vo výške 1000€ bol poskytnutý Ligou proti rakovine aj pri príležitosti 23. ročníka Dňa narcisov. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok, konkrétne ďalšieho kyslíkového koncentrátora a infúznej pumpy, ktoré sú už momentálne plne dostupné naším klientom.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o..

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám:

 • Smolinská
 • Malíkova
 • Hrnčíriková
 • Bučková
 • Liščáková
 • Šohajdová
 • Hřebačková
 • Juríčková
 • Šišková
 • Kozmová
 • Bučková
 • Kudláčová
 • Bernhauserová
 • Paľuchová

Rok 2019

Ďakujeme mestu Skalica za charitatívnu zbierku počas akcie TrdloFest 2019, v ktorej sa vyzbieralo 161€. Peniaze budú použité na nákup zdravotníckych pomôcok pre našich pacientov.

Dar vo výške 1000€ bol poskytnutý Ligou proti rakovine pri príležitosti 22. ročníka Dňa narcisov. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok, konkrétne nového kyslíkového koncentrátora, odsávačky, toaletnej stoličky a antidekubitného matraca, ktoré sú už momentálne plne dostupné naším klientom.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o. v roku 2019.

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám:

 • Kudláčová
 • Bernhauserová
 • Gálisová
 • Miklová
 • Uhrová
 • Zahradníková
 • Glosová
 • Vaculková
 • Horná
 • Šimková
 • Ďuríčeková
 • Michaláčová (Vojtová)
 • Sprušanská
 • Balážová
 • Zdražilová
 • Leskovská
 • Machlicová
 • Moravcová
 • Vaňková
 • Hamerníková
 • Zdražilová
 • Petrovičová(Procházková)