Ako pomôcť?

Vážení priatelia,  pomôcť nám môžete:

 • doporučením našich služieb tým,ktorí to potrebujú
 • modlitbou
 • vecným darom v podobe kompenzačných a zdravotných pomôcok
 • sponzorstvom
 • peňažným darom na naše číslo účtu: SK69 0200 0000 0037 0512 5456  

Všetkým empatickým a láskavým ľuďom zapáleným pre spoločnú vec vopred veľmi pekne ďakujeme!

 

 

Podporili nás

Dar vo výške 1000€ bol poskytnutý Ligou proti rakovine pri príležitosti 22. ročníka Dňa narcisov. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok, konkrétne nového kyslíkového koncentrátora, odsávačky, toaletnej stoličky a antidekubitného matraca, ktoré sú už momentálne plne dostupné naším klientom.

Štedrým finančným darom prispeli aj rodiny:

 • Ďuríčeková
 • Michaláčová (Vojtová)
 • Sprušanská
 • Balážová
 • Zdražilová
 • Leskovská
 • Machlicová
 • Moravcová
 • Vaňková
 • Hamerníková

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme!