Ako pomôcť?

Vážení priatelia,  pomôcť nám môžete:

 • doporučením našich služieb tým,ktorí to potrebujú
 • modlitbou
 • vecným darom v podobe kompenzačných a zdravotných pomôcok
 • sponzorstvom
 • peňažným darom na naše číslo účtu: SK69 0200 0000 0037 0512 5456  

Všetkým empatickým a láskavým ľuďom zapáleným pre spoločnú vec vopred veľmi pekne ĎAKUJEME!

PODPORILI NÁS

 

Rok 2024

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o..

Úprimne ďakujeme za podporu zákazníkom pražiarne Koloniál Coffee na Kráľovskej ulici v Skalici.
Vďaka zorganizovanej aukcii a dobrovoľným príspevkom ich návštevníkov bolo vyzbieraných 1200€ na pokrytie výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o našich pacientov a ich blízkych.

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám a ľuďom:

 • rod. Polčinová
 • rod. Švehlová
 • p. Krištofíková
 • p. Michal Tokoš
 • p. Čárská

Rok 2023

Veľmi pekne ďakujeme za podporu Ministerstvu zdravotnáctva Slovenskej Republiky.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o..

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám a ľuďom:

 • p. Bernhauzerovej
 • Volečkovej
 • Vašečkovej
 • p. Macháčkovej /rod. Košíková/
 • Osvaldovej
 • Jurkovej
 • Jozefkovej
 • Chrenkovej
 • p. Čarskej
 • p. Vajayovej
 • p. Štepanovskému
 • Sokolovej
 • p. Zuzke Valkovičovej
 • Kapičákovej
 • Špačkovej
 • Vlkovej + súrodencom, spolužiakom a známym /, rod. Bystrickej, rod. Vrbňákovej, rod. Vachovej, p. Pocsikovej, p. Kriškovej, p. Pechovej, p. Chodúrovej, p. Rídzikovej, p. Sulkovej, p. Michalcovej.../

Rok 2022

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o..

Úprimne ďakujeme za podporu zákazníkom pražiarne Koloniál Coffee na Kráľovskej ulici v Skalici.
Vďaka zorganizovanej aukcii a dobrovoľným príspevkom ich návštevníkov bolo vyzbieraných 567€ na nákup nových pomôcok pre našich pacientov.

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám:

 • Balážovej
 • Jankovičovej
 • Pikartovej
 • Bernhauserovej
 • Šeniglovej
 • Košíkovej
 • Vostálovej
 • Vašečkovej
 • Volečkovej
 • Gajdovej
 • Mrázovej

Rok 2021

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o..

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám:

 • Cupákovej
 • Kudláčovej
 • Volečkovej

Okrem rodín našich pacientov srdečne ďakujeme aj pani Emílii Šedivej, rádovej sestričke z Trenčianskeho kraja, taktiež pánovi JUDr. Ľubomírovi Hnátovi, Ing. Petrovi Fabiankovi, pani Márii Tokošovej, pánovi Štefanovi Skálovi a pani Bernhauserovej.

Rok 2020

Úprimne ďakujeme za podporu zákazníkom pražiarne Koloniál Coffee na Kráľovskej ulici v Skalici.
Vďaka ich štedrosti a dobrému srdcu môžeme našim pacientom zaobstarať zdravotnícke pomôcky v hodnote 600 eur.

Dar vo výške 1000€ bol poskytnutý Ligou proti rakovine aj pri príležitosti 23. ročníka Dňa narcisov. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok, konkrétne ďalšieho kyslíkového koncentrátora a infúznej pumpy, ktoré sú už momentálne plne dostupné naším klientom.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o..

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám:

 • Smolinská
 • Malíkova
 • Hrnčíriková
 • Bučková
 • Liščáková
 • Šohajdová
 • Hřebačková
 • Juríčková
 • Šišková
 • Kozmová
 • Bučková
 • Kudláčová
 • Bernhauserová
 • Paľuchová

Rok 2019

Ďakujeme mestu Skalica za charitatívnu zbierku počas akcie TrdloFest 2019, v ktorej sa vyzbieralo 161€. Peniaze budú použité na nákup zdravotníckych pomôcok pre našich pacientov.

Dar vo výške 1000€ bol poskytnutý Ligou proti rakovine pri príležitosti 22. ročníka Dňa narcisov. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok, konkrétne nového kyslíkového koncentrátora, odsávačky, toaletnej stoličky a antidekubitného matraca, ktoré sú už momentálne plne dostupné naším klientom.

Veľmi pekne ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o. v roku 2019.

Srdečne ďakujeme za podporu rodinám:

 • Kudláčová
 • Bernhauserová
 • Gálisová
 • Miklová
 • Uhrová
 • Zahradníková
 • Glosová
 • Vaculková
 • Horná
 • Šimková
 • Ďuríčeková
 • Michaláčová (Vojtová)
 • Sprušanská
 • Balážová
 • Zdražilová
 • Leskovská
 • Machlicová
 • Moravcová
 • Vaňková
 • Hamerníková
 • Zdražilová
 • Petrovičová(Procházková)