Ako pomôcť?

Vážení priatelia,  pomôcť nám môžete:

 • doporučením našich služieb tým,ktorí to potrebujú
 • modlitbou
 • vecným darom v podobe kompenzačných a zdravotných pomôcok
 • sponzorstvom
 • peňažným darom na naše číslo účtu: SK69 0200 0000 0037 0512 5456  

Všetkým empatickým a láskavým ľuďom zapáleným pre spoločnú vec vopred veľmi pekne ďakujeme!

 

 

Podporili nás

 

Úprimne ďakujeme za podporu zákazníkom pražiarne Koloniál Coffee na Kráľovskej ulici v Skalici.
Vďaka ich štedrosti a dobrému srdcu môžeme našim pacientom zaobstarať zdravotnícke pomôcky v hodnote 600 eur.

Dar vo výške 1000€ bol poskytnutý Ligou proti rakovine aj pri príležitosti 23. ročníka Dňa narcisov. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok, konkrétne ďalšieho kyslíkového koncentrátora a infúznej pumpy, ktoré sú už momentálne plne dostupné naším klientom.

Ďakujeme mestu Skalica za charitatívnu zbierku počas akcie TrdloFest 2019, v ktorej sa vyzbieralo 161€. Peniaze budú použité na nákup zdravotníckych pomôcok pre našich pacientov.

Dar vo výške 1000€ bol poskytnutý Ligou proti rakovine pri príležitosti 22. ročníka Dňa narcisov. Finančné prostriedky boli použité na nákup pomôcok, konkrétne nového kyslíkového koncentrátora, odsávačky, toaletnej stoličky a antidekubitného matraca, ktoré sú už momentálne plne dostupné naším klientom.

Ďakujeme za podporu firme MIKOV Skalica spol. s r.o..

Podporili nás aj rodiny:

 • Šohajdová
 • Hřebačková
 • Juríčková
 • Šišková
 • Kozmová
 • Bučková
 • Kudláčová
 • Bernhauserová
 • Paľuchová
 • Gálisová
 • Miklová
 • Uhrová
 • Zahradníková
 • Glosová
 • Vaculková
 • Horná
 • Šimková
 • Ďuríčeková
 • Michaláčová (Vojtová)
 • Sprušanská
 • Balážová
 • Zdražilová
 • Leskovská
 • Machlicová
 • Moravcová
 • Vaňková
 • Hamerníková
 • Zdražilová
 • Petrovičová(Procházková)

Všetkým darcom zo srdca ďakujeme!