Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do mobilného hospicu:

  • chorý človek, ktorý trpí nevyliečiteľným onkologickým ochorením v pokročilom štádiu a potrebuje paliatívnu starostlivosť
  • chorý človek, ktorý si praje stráviť záver svojho života v domácom prostredí a jeho blízky sa o neho môžu a chcú postarať
  • aspoň jedna osoba v rodine je pripravená prevziať zodpovednosť za každodennú, celodennú starostlivosť. Je schopná zaistiť základné hygienické potreby, podávanie liekov podľa rozpisu lekára. rešpektovanie predpísanej liečby.
  • chorý aj rodina súhlasia so spracovaním osobných údajov
  • chorý človek, ktorý býva v okrese Skalica alebo do 30km od Skalice